Maatwerk

Waarom kiezen voor maatwerk?

Je wilt binnen jouw organisatie of voor jouw klant een thema onder de aandacht brengen, gedrag veranderen, bewustwording creëren, een goed gesprek op gang brengen of zorgen dat mensen iets leren. Maar je hebt het gevoel dat een aanpak zoals een training, een themadag of andere  traditionele interventie nét niet het juiste middel is. Of je wilt zelf een keer iets anders proberen. Maar wel toegespitst op jouw organisatie of op een specifiek leerthema. Dan ben je bij ons aan het goede adres. 

Onze klanten

Zij gingen je voor:

Klantspecifieke vragen

Al onze games zijn ontstaan vanuit klant-specifieke vragen. Zoals:

  • Hoe kunnen we een multidisciplinair crisisteam leren dat ze onderling beter gaan coördineren en afstemmen?
  • Hoe kunnen we het thema Eigenaarschap op een goede manier met elkaar bespreekbaar maken?
  • Hoe leren we burgemeesters en eindbeslissers effectiever om te gaan met dilemma’s?
  • Hoe zorgen we ervoor dat verschillende partijen effectief samenwerken en focus hebben op het gezamenlijke eindresultaat?
  • Hoe kunnen we zorgen dat we elkaar makkelijker feedback geven en meer met en van elkaar leren?
  • Hoe kunnen we in een korte tijd elkaar beter leren kennen?
  • Hoe krijgen we de gevolgen van de Omgevingswet bij iedereen goed op het netvlies?

Vraag een offerte aan!

Leuk dat je interesse hebt in een maatwerk game. Om goed voorbereid contact met je op te kunnen nemen, hebben we wat meer informatie nodig. Vul s.v.p. datgene in wat bekend is en wij nemen vervolgens contact met je op voor een offerte op maat.

MAATWERK

hoe wij werken

1. Verkennend Adviesgesprek
De eerste stap is het verhelderen van de vraag achter de vraag, samen met jou. De uitkomst van een verkennend adviesgesprek is al direct winst voor onze klanten aangezien je veel scherper in beeld krijgt wat je wilt en waarom je dit wilt.
Maak een afspraak!
2. Inventarisatie van mogelijke spelvormen
Op basis van de vraag gaan we (soms ook samen met jou) brainstormen over mogelijke spelvormen en/of oplossingsrichtingen. Wordt het een bordspel, moet het digitaal, wat moet het gewenste effect zijn voor de deelnemers en welke spelvorm is daarbij het meest passend.
Ik wil dit ook!
3. Uitwerken eerste concept
Afhankelijk van de complexiteit van de vraag werken we in een paar slagen, in nauw overleg met jou, een eerste concept uit. Als de vraag relatief eenvoudig is dan zijn we hier snel mee en is er binnen één of twee overlegmomenten helder hoe de game er uiteindelijk uit komt te zien. Bij complexere vraagstukken zijn er vaak meerdere opties mogelijk. In dat geval is er iets meer tijd nodig.
Ik wil een afspraak!
4. Samenstellen van het Team
Als op hoofdlijnen duidelijk is hoe de game er uit komt te zien en wat het moet opleveren voor de klant stellen wij een team samen van professionals. Dit is het game-ontwerp-team dat aan de slag gaat om van de eerste ideeën te komen tot een nul-versie.
Ik wil meer informatie
5. Testen nul-versie
De nul-versie testen we uit met de klant en het liefst al direct enkele mogelijk eindgebruikers. Op basis van deze nul-versie wordt duidelijk wat er moet gebeuren om tot een werkend prototype te komen.
Maak een afspraak!
6. Prototype – Testsessie
Het proto-type lijkt voor 80 % op het gewenste eindproduct. Dit wordt vervolgens getest met diverse spelers. Deels doen we dit intern en deels doen we dit samen met bijvoorbeeld medewerkers uit jouw organisatie.
Ik wil meer informatie!
7. Van prototype naar definitieve versie
Na enkele test-sessies kunnen we overgaan tot het vervolmaken van de game. Hierbij houden we nauw contact met de klant om te zorgen dat je uiteindelijk krijgt wat je verwacht.
Contact
8. Begeleiding in de praktijk
Als de game uiteindelijk wordt opgeleverd dan zullen we vaak nog enkele momenten aanwezig zijn om te volgen of de game uiteindelijk doet wat we hebben gewild. Het kan toch zijn dat er door voortschrijdend inzicht nog kleine aanpassingen gewenst zijn en dat doen we dan uiteraard graag want iedereen wil graag een game die écht werkt en niet een ‘spelletje’ dat na vijf keer ergens op een plank in een kantoor terecht komt. Wil je samen met ons een game ontwikkelen?
Maak een afspraak voor een eerste kennismaking!
Previous slide
Next slide

Aanbod Jump

Ons maatwerk platform:

Maatwerk

Gemiddelde beoordeling:
4.5/5

Vraag een offerte aan!

Leuk dat je interesse hebt in een maatwerk game. Om goed voorbereid contact met je op te kunnen nemen, hebben we wat meer informatie nodig. Vul s.v.p. datgene in wat bekend is en wij nemen vervolgens contact met je op voor een offerte op maat.

Your Cart

No Item Found
Subtotal 0,00
Shipping 0,00
Tax 0,00
Total 0,00
0

Maak kennis met onze games

PROEVERIJ-EVENT "TRAINEN EN COACHEN MET SPEELS GEMAK"

Wil jij leren hoe je met compacte games jouw programma of bijeenkomst kan verrijken?
Wil je zelf ervaren hoe zo’n game of spelsimulatie gaat?
Wil je de kans pakken om een geschikt spel direct aan je toolbox toe te voegen?
vrijdag 26 januari

vluchtelingenkamp