Privacy Verklaring Jump Serious Games
Jump Serious Games, Bloemendalstraat 7, 8011 PJ Zwolle, is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
https://jumpseriousgames.nl
Bloemendalstraat 7
8011 PJ Zwolle
085 – 004 34 04
Pieter van der Haak is de Functionaris Gegevensbescherming van Jump Serious Games. Hij is te bereiken via pieter@jumpseriousgames.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Jump Serious Games verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze
diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een
overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op
deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of
voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden
ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te
voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke
toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke
gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
info@jumpseriousgames.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Jump Serious Games verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te
kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Jump Serious Games analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website
te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw
voorkeuren.
– Jump Serious Games volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij
onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Jump Serious Games neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten
over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Jump Serious Games bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende
bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
– Inzendingen via contactformulieren op de website (naam, emailadres, telefoonnummer,
organisatie) Bijvoorbeeld voor een offerte aanvraag, het boeken van een game of een vraag of opmerking via de
website. Bewaartermijn: 24 maanden
Reden personalia: contact opnemen naar aanleiding van bericht.
– Inschrijving nieuwsbrief (naam en emailadres)
Bewaartermijn: oneindig, tenzij persoon zichzelf uitschrijft of een verzoek stuurt om uitgeschreven te
worden. De gegevens worden dan nog maximaal een half jaar bewaard.
Reden: het versturen van nieuwsbrieven / uitnodigingen / blogs / testen / informatie over diensten.
– Aankoop via de webshop (naam, emailadres, telefoonnummer, adres, postcode, plaats, land,
factuuradres)
Reden: gegevens benodigd voor het verzenden van het product en de factuur.
Bewaartermijn: 24 maanden

Waar worden jouw persoonsgegevens opgeslagen?
Jouw gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van een derde partij. Wij kunnen voor het
verwerken van uw persoonsgegevens dienstverleners (“verwerkers”) inschakelen die uitsluitend in
onze opdracht persoonsgegevens verwerken. Wij sluiten met deze verwerkers een
verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt. Wij werken bijvoorbeeld met dienstverleners die
software bieden en/of hostingdiensten leveren. Verder zijn er ICT-dienstverleners die ons
ondersteuning bieden bij het veilig en stabiel houden van onze systemen. Ook gebruiken wij diensten
van derden voor het verzenden van nieuwsbrieven en commerciële e-mails. Dit zijn voorbeelden van
partijen die zijn aan te merken als verwerker als bedoeld in de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). Verwerkers in het kader van dit artikel zijn bijvoorbeeld AcyMailing,
Mailchimp, Elastic Email, Mollie.com en Google Analytics.

Delen van persoonsgegevens met derden
Jump Serious Games verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken
indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een
wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid
van jouw gegevens. Jump Serious Games blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens voor e-mailmarketing
Jump Serious Games maakt gebruik van Mailerlite voor het versturen van nieuwsbrieven en
mailingen. Jump bewaart de onderstaande gegevens van personen die zich inschrijven voor de
nieuwsbrief:
– Voor- en achternaam
– Emailadres
– Naam organisatie (indien ingevuld)
>> Bron/reden inschrijving (via inschrijfformulier op de website, persoonlijk contact,
contactformulier op de website):
– Deelnames aan open game avonden
– Aangeschafte producten uit de webshop
– Open ratio’s en klikstatistieken
– Deelnames aan winacties
Reden voor het bewaren van deze gegevens is om gepersonaliseerde e-mails te versturen en het
gebruikersbestand up-to-date te houden. Gebruikers kunnen hun gegevens altijd inzien of wijzigen
via een link in de mailing of nieuwsbrief. De statistieken worden 2 jaar bewaard. De overige
persoonsgegevens blijven bewaard totdat iemand zich uitschrijft of door Jump Serious Games wordt
uitgeschreven in verband met inactiviteit (na 1 jaar).

Toegang tot database
De Jump nieuwsbrieven en Boosters worden gemaakt en verzonden door Marion Wiemer van Jump Serious Games. In totaal hebben 3 medewerkers toegang tot de
database om de kans op een datalek zo klein mogelijk te houden. Jump Serious Games deelt of
verkoopt de database niet aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Met jouw toestemming plaatst Jump Serious Games cookies op je computer. Een cookie is een klein
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je
computer, tablet of smartphone. Deze cookies worden gebruikt om bij te houden welke pagina’s je
bezoekt, om zo een profiel van uw online surfgedrag op te bouwen. Cookies kunnen je computer of
de bestanden die op jouw computer staan niet beschadigen. Daarnaast is het belangrijk te vermelden
dat we met cookies geen personen, maar enkel computers identificeren. Het profiel dat van jou
wordt aangemaakt, wordt dus niet gekoppeld aan je naam, adres, e-mailadres en dergelijke indien bij
ons bekend, maar alleen om de getoonde content af te stemmen op jouw profiel zodat deze zo
relevant mogelijk voor je is.
Bij een eerste bezoek aan onze website zie je een cookiemelding waar je kunt aangeven welke
cookies wij van jou mogen opslaan. Daarnaast kun je ook jouw internetbrowser zo instellen dat deze
geen cookies meer opslaat. Ook kun je alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van
je browser verwijderen. Zie voor een toelichting:
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Jump Serious Games maakt gebruikt van drie soorten cookies:
1. functionele cookies
2. tracking cookies
3. campagne cookies

1. Functionele cookies
Deze cookies zorgen dat de website goed werkt. Ze onthouden bijvoorbeeld de taalinstellingen en
jouw ingevulde download gegevens, zodat je meerdere documenten van onze site kunt downloaden,
zonder dat je iedere keer je gegevens opnieuw moet invullen.
2. Tracking cookies
Deze cookies geven Jump Serious Games de mogelijkheid om de website te analyseren. Jump Serious
Games ontvangt informatie over het functioneren van de website. Aan de hand van deze informatie
wordt de website verbeterd.
Tracking cookies die Jump Serious Games gebruikt
Google Analytics (naam:_utma)
Op de websites wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de
“Analytics”-dienst. Jump Serious Games gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te
krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. De informatie die Google verzamelt, wordt zoveel
mogelijk geanonimiseerd.
• Wij hebben een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google;
• Wij hebben er voor gekozen om een deel van het ip-adres te maskeren.
• Het delen van gegevens met derden is uitgeschakeld;
• Wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analyticscookies.
De gegevens in Google Analytics worden 50 maanden bewaard. Voor meer informatie over Google
Analytics cookies: https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/
Social media (sharethis)
Op de site van Jump Serious Games zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of te
delen op onder andere de sociale netwerken Facebook, Twitter, Youtube en LinkedIn. Deze knoppen
worden gerealiseerd door Facebook, Twitter, Youtube en LinkedIn zelf. Deze code plaatst onder meer
een cookie. Om de sharebuttons gezamenlijk te kunnen plaatsen maakt Jump Serious Games gebruik
van de ShareThis tool. Lees de privacyverklaring van Facebook en Twitter (welke regelmatig kunnen
wijzigen) en ShareThis om te zien wat zij met jouw persoonsgegevens doen die zij met deze code
verwerven.
Voor meer informatie over Facebook cookies: https://www.facebook.com/help/cookies
Voor meer informatie over Twitter cookies: https://twitter.com/privacy
Voor meer informatie over LinkedIn cookies: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Voor meer informatie over Youtube cookies: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/
Voor meer informatie over ShareThis Cookies: https://www.sharethis.com/publisher/
Campagne cookies die Jump Serious Games gebruikt:
3. Campagne cookies
Campagne cookies via Google Adwords worden op onze site gebruikt om te analyseren hoe vaak er
op banners of search advertenties van Jump Serious Games wordt geklikt en hoe vaak Jump Serious
Games wordt benaderd door Google. Op basis hiervan verzamelt Jump Serious Games inzichten,
zoals hoeveel mensen de website bezoeken naar aanleiding van een specifieke campagne. Hierbij
worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen en is niet zichtbaar wat je als specifiek persoon hebt
gedaan op de website.
Voor meer informatie over Google Adwords
cookies: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/
Jouw surfgegevens op de Jump Serious Games websites worden niet gedeeld met derden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken
of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Jump Serious Games en
heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan
indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of
een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van
jouw persoonsgegevens sturen naar info@jumpseriousgames.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Jump Serious Games wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te
dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende
link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Jump Serious Games neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@jumpseriousgames.nl.

Naar: Algemene verkoopvoorwaarden Jump

Your Cart

No Item Found
Subtotal 0,00
Shipping 0,00
Tax 0,00
Total 0,00
0

Maak kennis met onze games

PROEVERIJ-EVENT "TRAINEN EN COACHEN MET SPEELS GEMAK"

Wil jij leren hoe je met compacte games jouw programma of bijeenkomst kan verrijken?
Wil je zelf ervaren hoe zo’n game of spelsimulatie gaat?
Wil je de kans pakken om een geschikt spel direct aan je toolbox toe te voegen?

vluchtelingenkamp