vanaf medio maart 2022 beschikbaar!

Vanaf maart 2022: Samen bouwen aan Eigenaarschap

Gemiddelde beoordeling:
4/5

EEn introductie

Samen bouwen aan eigenaarschap

De deelnemers maken deel uit van een fictieve organisatie en krijgen de opdracht om producten te bouwen waarbij ieder team een unieke bijdrage levert aan het gezamenlijke resultaat. Hierbij worden ze geconfronteerd met allerlei (veelal herkenbare) beperkingen die soms ontstaan in organisaties en die effect hebben op een gevoel van eigenaarschap. Ze leren tijdens het spel wat er met eigenaarschap gebeurt als bijvoorbeeld het vertrouwen laag is, als er geen of weinig regelruimte is, als het overzicht ontbreekt of wanneer er sprake is van een ‘onveilige’ organisatie waarin je niet weet waar je aan toe bent. Maar ze ervaren ook de positieve effecten als deze randvoorwaarden gewoon goed voor elkaar zijn.

Deze spelsimulatie is bedoeld voor groepen van 20 tot 40 personen, Het kan ingezet worden om afdelingen verder te helpen in het ontwikkelen van eigenaarschap, maar ook voor het management in grotere organisaties waar behoefte is aan een impuls op het gebied van leiderschap in combinatie met eigenaarschap.

Samen Bouwen aan Eigenaarschap

Extra informatie

De spelsimulatie Samen Bouwen aan Eigenaarschap zorgt er voor dat de deelnemers:

  • Ervaren wat de effecten zijn van Vertrouwen, Regelruimte, Overzicht en Transparantie op het nemen van verantwoordelijkheid en het stimuleren van een gevoel van Eigenaarschap.
  • Leren inzien dat iedereen invloed kan hebben op de organisatiecultuur door een proactieve houding aan te nemen en informatie op te halen of de juiste vragen te stellen in plaats van af te wachten.
  • Meer begrip krijgen voor elkaar en inzien dat iemands plek in de organisatiestructuur effect heeft op de wijze waarop hij of zij handelt.

Deze spelsimulatie is bedoeld voor groepen van 20 tot 40 personen, Het kan ingezet worden om afdelingen verder te helpen in het ontwikkelen van eigenaarschap, maar ook voor het management in grotere organisaties waar behoefte is aan een impuls op het gebied van leiderschap in combinatie met eigenaarschap.

De Serious Game Samen Bouwen aan Eigenaarschap is een zogenaamde Business Simulatiegame.

De deelnemers maken deel uit van een fictieve organisatie en krijgen de opdracht om producten te bouwen waarbij ieder team een unieke bijdrage levert aan het gezamenlijke resultaat. Hierbij worden ze geconfronteerd met allerlei (veelal herkenbare) beperkingen die soms ontstaan in organisaties en die effect hebben op een gevoel van eigenaarschap. Ze leren tijdens het spel wat er met eigenaarschap gebeurt als bijvoorbeeld het vertrouwen laag is, als er geen of weinig regelruimte is, als het overzicht ontbreekt of wanneer er sprake is van een ‘onveilige’ organisatie waarin je niet weet waar je aan toe bent. Maar ze ervaren ook de positieve effecten als deze randvoorwaarden gewoon goed voor elkaar zijn.

Binnen de simulatie zijn er rollen in de uitvoering zelf (de bouwers), de midden managementlaag op directieniveau en bij de ondersteunende diensten. Hiermee simuleren we in het klein een complete organisatie en laten we de deelnemers ervaren hoe iedereen zijn eigen bijdrage kan leveren om te bouwen aan een positieve organisatiecultuur die stimulerend is voor het nemen van eigenaarschap en het verbeteren van de gezamenlijke prestaties.

N.B. Om productielijnen te simuleren maken we onder anderen gebruik van Lego ®

Deze game is ontwikkeld in 2021 en wordt in het najaar van 2021 technisch en functioneel getest door middel van meerdere pilotsessies. In de maanden januari en februari 2022 is de finetuning gepland en wordt de game verder klaar gemaakt om in te zetten. Vanaf half maart 2022 is de game beschikbaar om daadwerkelijk in te zetten voor onze klanten.

Deze spelsimulatie wordt begeleid door twee of drie begeleiders (afhankelijk van het aantal deelnemers). De game wordt op één werkdag gespeeld (inclusief de evaluatie en transfer).

Transfer naar de eigen praktijk

Een spel inzetten is leuk en effectief; mensen leren op een speelse wijze van hun ervaringen. Door de ervaring, het echt mee te maken onthoud je veel beter wat belangrijk is dan wanneer je er alleen maar wat over hebt gehoord of er iets over hebt gelezen.

De ervaringen tijdens de game worden pas echt waardevol als ze direct worden doorvertaald naar de situatie op het dagelijks werk. Deze ‘transfer’ is erg waardevol. Vanuit Jump begeleiden we de game op zo’n manier dat de transfer ook echt daadwerkelijk wordt gemaakt. Voor de begeleiding zetten we professionele teamcoaches/trainers in die ruime ervaring hebben met gedragsverandering in organisaties.

Intake vooraf

Ter voorbereiding op de game zal een de begeleiders eerst een intakegesprek voeren om te weten wat er speelt en wat het gewenste effect moet zijn na het spelen van deze game.

Marion Wiemer

Meer weten over deze game?

Ik geef je graag meer informatie!

Gratis uitproberen?

We houden regelmatig gratis proefsessies. Meld je hier aan!​

Je ontvangt bericht zodra bekend is wanneer de volgende proefsessie is gepland.

We respecteren je privacy en gaan zorgvuldig met je gegevens om.

Meer informatie?

Meer weten over deze game? Laat hieronder je gegevens achter en we nemen zo snel mogelijk contact met je op!

We respecteren je privacy en gaan zorgvuldig met je gegevens om. 

Onze klanten

Zij gingen je voor: