Waarom we moeten kiezen voor Serious Gaming?

waarom serious games

Binnen de wereld van serious gaming is een veel gebruikte werkvorm die van een spelsimulatie. Bij een serious game is er altijd sprake van een (gezamenlijk) doel, een gesimuleerde werkelijkheid, diverse rollen, spelregels en spelmateriaal. Tijdens de serious game wordt van de deelnemers gevraagd zich in te leven in een nagebootste werkelijkheid. De bedoeling is […]

Your Cart

No Item Found
Subtotal 0,00
Shipping 0,00
Tax 0,00
Total 0,00
0