Waarom we moeten kiezen voor Serious Gaming?

Binnen de wereld van serious gaming is een veel gebruikte werkvorm die van een spelsimulatie.
Bij een serious game is er altijd sprake van een (gezamenlijk) doel, een gesimuleerde werkelijkheid, diverse rollen, spelregels en spelmateriaal.

Tijdens de serious game wordt van de deelnemers gevraagd zich in te leven in een nagebootste werkelijkheid. De bedoeling is om in deze andere werkelijkheid te leren van de ervaringen die tijdens het spel worden opgedaan. Ook wel ervaringsgericht leren genoemd of “learning by doing”.

Doel van een Serious Game

Het belangrijkste doel van een serious game is dat je op een vrije en ontspannen manier nieuwe inzichten krijgt en Serious Gamingleerervaringen opdoet. Het is ook een uitstekende manier om nieuwe werkwijzes en methodieken uit te testen. Daarnaast leer je:

  • Beter samenwerken
  • Beter leidinggeven
  • Bepaalde groepsdynamiek bespreekbaar te maken
  • Iets over je eigen houding en gedrag
  • Elkaar beter kennen als team

Offline Serious Games

Spelsimulaties worden uiteraard ook in het online gamen gebruikt, maar als het gaat om serious games dan gaat het vaak om de interactie binnen bijvoorbeeld een team. Veel spelsimulaties worden gespeeld met een bordspel en/of rolbeschrijvingen. Er worden vaak multimediale middelen ingezet (audio/video) om het de deelnemers makkelijker te maken zich in te leven in de nagebootste werkelijkheid.

Online Serious Games

Natuurlijk gaan wij ook met onze tijd mee. We hebben een aantal online games ontwikkeld inmiddels. In de serious escape game De Juwelenroof pleeg je met je team inbrekers een overval op een museum en is het zaak de politie te slim én te snel af te zijn. Met het Online Ken je Collega Spel leer je je collega’s beter kennen. Het spel is bedoeld om te bouwen aan een beter samenwerkingsklimaat en bestaat uit 50 kaarten, verdeeld in 4 categorieën: Voorwaarden, Energie, Persoonlijk, Dilemma’s. Last but zeker niet least…de online escaperoom ‘De Vrijdagmiddagborrel’!

Business Games en Social Simulations

Naast de hierboven benoemde offline en online serious games zijn er ook games waarin de werkelijkheid wordt teruggebracht tot de essentie en in een vereenvoudigde vorm nagespeeld. Hierdoor krijgen de deelnemers bijvoorbeeld een spiegel voorgehouden over hoe ze met elkaar samenwerken waarna er makkelijk een vertaalslag kan worden gemaakt naar het samenwerken in de dagelijkse realiteit. Deze games kunnen ook gebruikt worden om bepaalde processen inzichtelijk te maken. Hierbij gaat het in iets mindere mate over houding en gedrag maar is het meer een speelse, interactieve en ervaringsgerichte werkvorm om kennis van bepaalde processen effectief over te dragen. Dergelijke businessgames lenen zich bijvoorbeeld ook zeer goed in het onderwijs.

Out of the box

Serious GamingHet voordeel van serious gaming is dat het proces van samenwerken centraal komt te staan.
De nagebootste werkelijkheid moet natuurlijk leuk en inspirerend zijn, maar de leermomenten gaan vooral over de wijze waarop er is samengewerkt. Hiermee voorkom je dat inhoudelijke zaken het leerrendement van de spelsimulatie verlagen. Het vraagt aan de andere kant wel dat de begeleider van een spelsimulatie de deelnemers actief helpt om de vertaalslag te maken naar de werkelijkheid.

Ervaringsgericht leren

Het grote voordeel van serious gaming is dat de deelnemers leren door ervaring op te doen. Dit is veel krachtiger dan het aanhoren van een theoretisch verhaal. Op papier lijken bepaalde zaken vaak heel makkelijk en logisch, in de praktijk spelen echter vaak heel andere zaken. Iemand die kan zeggen dat hij goed kan luisteren, maar tijdens een spelsimulatie zien we daadwerkelijk wat er gebeurt en of dit ook zo is. En als het niet zo is dan kunnen we al onderzoeken wat er nodig is om dit beter te gaan doen. Onze games worden vaak gecombineerd met inhoudelijke trainingen gegeven door P&A Talentontwikkeling.

Vijf belangrijke voordelen van Serious Gaming

  • Serious Games op basis van spelsimulaties zijn interactief en dynamisch. Het verloop van het spel wordt beïnvloed door de keuzes die de deelnemers maken. Hiermee is het spelverloop direct een vorm van feedback waardoor de deelnemers worden geconfronteerd met de gevolgen van hun houding en gedrag
  • Serious Games op basis van spelsimulatie inzetten maakt het mogelijk de complexe werkelijkheid op een iets eenvoudige wijze na te bootsen zodat de focus kan liggen op datgene wat er geleerd moet worden. Hierdoor leidt een spelsimulatie tot een snel en efficiënt leerproces.
  • Serious Games op basis van spelsimulaties levert veel concreet waarneembaar materiaal op ten aanzien van houding en gedrag van de deelnemers. Hierdoor worden patronen in gedrag en interactie concreet zichtbaar en dus ook bespreekbaar.
  • Serious Games op basis van spelsimulaties leven een gezamenlijke ervaring op waardoor teams naar elkaar toegroeien. Ze hebben gezamenlijk iets meegemaakt wat later als metafoor kan dienen.
  • Serious Games op basis van spelsimulaties zijn leuk om te doen. Deelnemers stappen over het algemeen gemakkelijk in hun rol. En als de game goed aansluit bij de doelstellingen van de deelnemers dan wordt vanuit het spelen makkelijk een transfer gemaakt naar de praktijk. Hiermee kan een Spelsimulatie een krachtige werkvorm zijn om gezamenlijk stappen te zetten

 

 

Deel deze blog:

Email
LinkedIn
WhatsApp
Facebook
Twitter

Your Cart

No Item Found
Subtotal 0,00
Shipping 0,00
Tax 0,00
Total 0,00
0

Maak kennis met onze games

PROEVERIJ-EVENT "TRAINEN EN COACHEN MET SPEELS GEMAK"

Wil jij leren hoe je met compacte games jouw programma of bijeenkomst kan verrijken?
Wil je zelf ervaren hoe zo’n game of spelsimulatie gaat?
Wil je de kans pakken om een geschikt spel direct aan je toolbox toe te voegen?

vluchtelingenkamp