Serious Games als tool voor gedragsverandering

Serious Games als middel voor gedragsverandering

Een serious game staat natuurlijk niet op zichzelf. Serious games zijn één van de vele tools die je inzet als je iets in beweging wilt zetten. Als het gaat om gedragsverandering, het aanleren van nieuw gedrag, dan weten we inmiddels dat er nogal wat nodig is om ook daadwerkelijk iets te kunnen veranderen of te ontwikkelen. In ieder ontwikkeltraject doorlopen we verschillende stappen en bij al deze stappen is het mogelijk om Serious Games te gebruiken om het proces te versterken, of om het simpelweg op gang te brengen.

Confrontatie en bewustwording

Als je jezelf niet eens bewust ben van je in-effectieve patronen in gedrag, of van minder efficiënte werkwijzen dan zal er nooit een leervraag zijn. Door serious games in te zetten kan je laten zien hoe er op dit moment wordt samengewerkt. Hiermee is een serious game een confronterend middel. Je houdt iedereen een spiegel voor over hoe de zaken er voor staan. Wat doe je nu, of wat doen jullie nu en wat is hiervan het effect?

Verheldering en Analyse

Door de manier van werken, die men tijdens het spelen van een game laat zien, goed te evalueren (met behulp van een trainer/teamcoach of facilitator), worden patronen van gedrag duidelijk bloot gelegd en kan men gaan analyseren wat wel en niet effectief is geweest. Een goed gekozen game legt precies die elementen bloot waar verandering noodzakelijk of ontwikkeling mogelijk is. Een game met impact biedt enorm veel gesprekstof. De deelnemers aan de game hebben een gezamenlijke ervaring opgedaan, waarna vaak als vanzelf het goede gesprek op gang komt.

Wil je graag dat men in gesprek gaat over Duurzame Inzetbaarheid, speel dan eerst een game over vitaliteit op de werkvloer. Of wil je het thema klantgericht werken op de agenda krijgen, speel een hospitality-game. Zou je meer eigenaarschap zien bij je mensen, speel dan de Eigenaarschap Game. Wil je het thema vertrouwen bespreekbaar maken, begin dan met de game Reality Check waarmee je het Prisoners Dilemma laat ervaren.

Bedenk vooral dat mensen het vaak leuk vinden om een spel te doen waardoor je ze veel makkelijker meekrijgt dan door de zoveelste PowerPoint presentatie.

Vergroten van het handelingsperspectief

Afbeelding van boek Trainen en Coachen met Speels Gemak door Pieter van der HaakAls mensen zich realiseren dat het anders ‘moet’, dan hebben ze wel opties nodig om ook daadwerkelijk te ‘kunnen’ veranderen. In het boek Trainen en Coachen met Speels gemak ga ik uitgebreid in op dit thema en leg ik uit dat mensen alternatieven moeten zien en het gevoel moeten hebben dat het oké is om eens wat nieuws uit te proberen. Serious Games die slim zijn vormgegeven zijn van zichzelf vaak al uitnodigend voor de deelnemers. Daar komt bij dat veel serious games in meerdere rondes gespeeld kunnen worden. Hierdoor kan je telkens de werkwijze iets wijzigen om te ontdekken wat het meest effectief is. Een game creëert namelijk een veilige, speelse en uitdagende leeromgeving waar het goed mogelijk is om alternatieven uit te proberen. Wat wél werkt houden we vervolgens vast en wat niet werkt laten we los. Juist doordat de Game de mensen even uit de dagelijkse realiteit weet te halen durven mensen vaak veel makkelijker iets uit te proberen. Het is immers “maar” een spelletje. Door het spelen van het spelletje doen ze ervaring op met nieuw gedrag, proberen ze dingen uit en zien ze dat er meerdere wegen zijn die naar Rome leiden. Het handelingsperspectief is dus vergroot.

Vergroten van het zelfvertrouwen

Behalve dat een game mogelijkheden creëert om te experimenteren en alternatieven te onderzoeken, helpt het spelen van een game ook om eenmaal gekozen, en succesvolle strategieën verder te vervolmaken. Door een paar keer een succeservaring op te doen met nieuw gedrag wordt dit gedrag ten eerste ingesleten en ten tweede krijgen deelnemers dankzij de succeservaringen steeds meer zelfvertrouwen. Hierdoor wordt de drempel enorm verlaagd om dit nieuwe gedrag ook in de dagelijkse realiteit uit te proberen.

Out-of-the-box ervaringen opdoen

Het fijne van het werken met Games is dat je als begeleider niet telkens wordt afgeleid door allerlei inhoudelijke verhalen. Veel games richten zich op bepaalde processen. Zo kan je bijvoorbeeld met legosteentjes in een game heel goed in kaart brengen wat er met LEAN wordt bedoeld. Tijdens de reflectiemomenten gaat de aandacht dan niet uit naar de inhoud van datgene wat er ‘geproduceerd’ moest worden, maar vooral naar de wijze waarop er is samengewerkt. De meeste Games zijn zogenaamde ‘out-of-the-box’ games, waarbij duidelijke leerdoelen centraal staan en de inhoud van secundair belang is.

 

 

Deel deze blog:

Email
LinkedIn
WhatsApp
Facebook
Twitter
serious games tool

Your Cart

No Item Found
Subtotal 0,00
Shipping 0,00
Tax 0,00
Total 0,00
0